Adatvédelmi nyilatkozat

 

Üdvözöljük! Mi vagyunk a Liligo Metasearch Technologies S.A.S., amelyet Ön a jelen Platform márkaneveként ismer. Amikor a jelen Adatvédelmi nyilatkozat a „mi”, „minket” vagy „miénk” szavakat említi, akkor az adatkezelőként eljáró Liligo Metasearch Technologies S.A.S. vállalatra hivatkozik.

Adatvédelmi ígéreteink:

 • Nagyra értékeljük az Ön adatvédelmét és adatbiztonságát.
 • Az adatokat az Ön legjobb utazási élménye érdekében használjuk fel.
 • Ön ellenőrzést gyakorol az adatai felett.
 • Több Platform, egy Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük, hogy Platformjainkat használja! Az Ön bizalma a legfontosabb értékünk, ezért ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban bemutatjuk Önnek az adatai védelmével és az adati biztonságával kapcsolatos felelősségeinket. Nincs más dolga, mint elolvasni, és ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, itt elmondhatja nekünk.

Ezután már készen áll arra, hogy velünk foglalja le következő kalandját!

1. Először is, kik vagyunk?

Amikor a jelen Adatvédelmi nyilatkozat a „mi”, „minket” vagy „miénk” szavakat említi, az az adatkezelőként eljáró Liligo Metasearch Technologies S.A.S. vállalatra vonatkozik.

A Liligo Metasearch Technologies egy francia székhelyű vállalat, adószáma: FR91483314134.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az Ön adatait az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, ideértve az adatkezelési elvek (mint például a jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, valamint elszámoltathatóság) betartását, és hogy az Ön adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett, vagy a megfelelő adatgyűjtési folyamat során közölt célokból kezeljük, az alábbiakban ismertetett jogalapokkal összhangban.

Ki az Adatvédelmi tisztviselő?

Vállalatunk Adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, aki mindenkor figyelemmel kíséri az Ön adatainak védelme és a vonatkozó előírások tekintetében végzett adatkezelést.

Az Adatvédelmi tisztviselő csapatát itt érheti el: [email protected].

A meghatározások mellékelésével segítjük a jelen Adatvédelmi nyilatkozat jobb megértését

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat jobb megértése érdekében elkészítettünk egy definíciókat tartalmazó pontot, amely a következő fogalmakat tartalmazza: Automatizált döntések, adatkezelő, adatfeldolgozó, adatvédelmi jogok, jogalapok, személyes adatok, platformok, érzékeny személyes adatok és harmadik országok.

Részletes információk:

 • Automatizált döntések: kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, beleértve a profilalkotást is, amely jogi következményekkel jár az egyénre nézve, vagy hasonlóan jelentős hatást gyakorol rájuk (az EU Általános adatvédelmi rendelete - a GDPR 22.1. cikke szerint)..

Megjegyzés: Amint azt az alábbiakban ismertetjük, nem hozunk automatizált döntéseket.

 • Adatkezelő: bármely fél, aki meghatározza az Ön adatai kezelésének célját és módját.

Megjegyzés: Mi vagyunk az Ön adatainak az Adatkezelői a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt feltételek szerint. Ha úgy dönt, hogy utazást foglal Platformjainkon keresztül, akkor az Ön adatait elküldjük más Adatkezelők részére is - a fuvarozónak vagy más szolgáltatásnyújtóknak (pl. légitársaságok, szállodák stb.) -, akik szintén saját céljaikra és saját eszközeik alapján használják fel az Ön adatait, a saját adatvédelmi tájékoztatóikban leírtak szerint (amelyeket a honlapjukon közzétesznek). Az alábbiakban láthatja azon Adatkezelői kategóriák áttekintését, amelyekkel megoszthatjuk az adatokat. Az Ön adatainak bármely szolgáltatóval történő közlése minden esetben az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik. Minden Adatkezelő felelős az Ön adataiért, és a hatókörén belül felmerülő esemény esetén köteles azokat kezelni és megfelelően reagálni rájuk, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.

 • Adatfeldolgozó: olyan harmadik fél, amely kizárólag az Adatkezelő által meghatározott célok elérését segíti elő.

Megjegyzés: Adatkezelőként számos olyan harmadik fél szolgáltatását vesszük igénybe, amelyekhez kiszervezzük tevékenységeink bizonyos részeit, amelyeket nem mi végzünk el különböző okokból, például költséghatékonyság miatt. Az Adatfeldolgozók csak dokumentált utasításainknak megfelelően és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezelhetik az Ön adatait, így továbbra is mi felelünk az Ön adataiért, és ezen feleknek nem lesz lehetőségük arra, hogy az Ön adatait bármilyen összeegyeztethetetlen célból kezeljék.

 • Adatvédelmi jogok: Mindenkinek joga van személyes adatainak védelméhez. Amikor az „Adatvédelmi jogok” kifejezést használjuk, röviden az alkalmazandó adatvédelmi jogokra hivatkozunk.

Megjegyzés: Az adatvédelmi előírások lehetővé teszik, hogy gyakorolja a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, tiltakozáshoz, hozzájárulás visszavonásához, adathordozhatósághoz, és adott esetben, az automatizált döntéshozatalhoz és profilalkotáshoz kapcsolódó jogokat.

 • Jogalapok: az Ön adatainak kezelése csak akkor jogszerű, ha az említett jogalapok közül legalább egy fennáll (GDPR 6. cikk).

Megjegyzés: A jogszabályok által lefedett hat jogalap esetében alapvetően hozzájárulásra, szerződésre, jogi kötelezettségre vagy jogos érdekre hivatkozunk. Kivételes esetekben azonban, létfontosságú érdekekre vagy közfeladatokra is hivatkozhatunk. Az alábbiakban további információkat talál.

 • Személyes adatok (a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban alapvetően „az Ön adatai”): minden olyan információ, amely Önt, mint természetes személyt, közvetlenül vagy közvetve azonosítja vagy azonosíthatja.
 • Platformok: minden olyan szolgáltatás (weboldalak, alkalmazások, telefonos ügyfélszolgálat stb.), amely megkönnyíti az Ön és vállalatunk közötti kommunikációt.
 • Érzékeny személyes adatok: a faji származásra, etnikai csoportra, vallásra, egészségi állapotra, szexuális irányultságra és biometrikus adatokra vonatkozó adatok különleges adatkategóriáknak minősülnek (a GDPR 9. cikkében meghatározottak szerint).

Megjegyzés: Amint azt az alábbiakban ismertetjük, nincs szükségünk arra, hogy érzékeny személyes adatokat kezeljünk.

 • Harmadik országok: olyan országok, ahol a GDPR-rendszer nem alkalmazandó. Jelenleg, harmadik országok alatt az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat értjük (azaz az Európai Unión, Izlandon, Liechtensteinen és Norvégián kívüli országokat).

2. Miért kezeljük az Ön adatait, és milyen jogalapra hivatkozunk?

A fő cél az, hogy utazáskeresési és összehasonlítási szolgáltatásokat kínáljunk Önnek az Felhasználási feltételeinkben foglaltaknak megfelelően. Ez magában foglalja az ebben a szakaszban tárgyalt konkrét célokat is.

Ebben a részben arról is tájékoztatjuk Önt, hogy milyen jogalapon kezeljük az adatokat egyedi célokra. Az Ön adatai kezelésének a jogalapjától függően, Ön a többi adatvédelmi jog mellett, különleges adatokkal kapcsolatos jogokkal is rendelkezhet. Például, egyedi esetekben Ön jogosult tiltakozni az adatai kezelése ellen.

Részletes információk:

 • Utazáskeresési és -összehasonlítási szolgáltatások

Jogalapok: #Szerződés

Az Ön adatait azért kell kezelnünk, hogy biztosítani tudjuk Önnek az utazáskeresési és -összehasonlítási szolgáltatásokat, amelyeket az Felhasználási feltételeinkben ismertetünk, és amelyek összefoglalva az utazási piacon elérhető és harmadik cégek által, az Ön által megadott keresési kritériumok alapján javasolt utazási termékek és szolgáltatások keresési és összehasonlítási szolgáltatásaként (vagy egyszerűen csak „Szolgáltatásaink” néven) említhetők.

Arra törekszünk, hogy személyre szabott módon mutassuk be Önnek a legfontosabb utazási adatokat, így amikor ellátogat Platformjainkra, nem marad le az Ön számára releváns ajánlatokról és információkról.

Ezek az adatkezelési tevékenységek szükségesek egy olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön szerződő fél, vagy ahhoz, hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk a szerződés megkötése előtt.

Kérjük, ne feledje, hogy az általunk használt azonosító adatok lesznek az Ön sütiazonosítói.

 • Kommunikáció

Jogalapok: #Szerződés #Az Ön hozzájárulása #Jogos érdek

Az Ön által megadott módokon kapcsolatba léphetünk Önnel a következő célokból:

 • A Platformokon kért árfigyelmeztetés vagy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos rendszeres ajánlatok és hírek elküldése az Ön e-mail-címére. Személyes adatait akkor kezeljük, ha Ön megadta számunkra a hozzájárulását. Az e-mailes marketingkommunikációval kapcsolatos beleegyezését bármikor, egyszerűen visszavonhatja, ha rákattint az egyes hírlevelekben vagy egyéb kommunikációkban található leiratkozási hivatkozásra.
 • Minden olyan promóciós tevékenység adminisztrálása, amelyben Ön részt vesz. Személyes adatait akkor kezeljük, ha Ön megadta számunkra a hozzájárulását. Az e-mailes marketingkommunikációval kapcsolatos beleegyezését bármikor, egyszerűen visszavonhatja, ha rákattint az egyes hírlevelekben vagy egyéb kommunikációkban található leiratkozási hivatkozásra.
 • A Platformjainkon megjelenített tartalomban, amikor Ön hozzáfér azokhoz, vagy harmadik fél platformokon (beleértve a közösségi média oldalakat is) személyre szabott ajánlatokat jeleníthetünk meg Önnek. Az ilyen ajánlatok a weboldalunkon foglalhatók le, és olyan harmadik féltől származó ajánlatokat vagy termékeket tartalmazhatnak, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesek lehetnek, és minden esetben az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Amikor ilyen célból sütiket használunk, az Ön hozzájárulására támaszkodunk (további információkért tekintse meg a Sütikre vonatkozó nyilatkozatunkat. Egyébként, a legtöbb esetben, az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait álnevesítve (pl. az Ön adatainak kivonatolásával) használjuk fel erre a célra, és jogos érdekeinkre hivatkozunk, amíg Ön az ügyfelünk, hogy megmutassuk Önnek az utazással kapcsolatos termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön által már igénybe vett termékekhez és szolgáltatásokhoz. Erre csak akkor kerül sor, ha Ön rendelkezik fiókkal a megfelelő digitális vállalatnál, amely online hirdetési szolgáltatásokat nyújt, és a cégnek lehetősége van arra, hogy az Ön adatait biztonságos módon összevesse a náluk fenntartott fiókjára vonatkozó általános szerződési feltételeik alapján. Ha a személyre szabott információk helyett, inkább általános ajánlatokat szeretne látni, bármikor elutasíthatja a hirdetési sütiket a Sütikre vonatkozó nyilatkozatunkban leírtak szerint.
 • Az Öntől vagy bármely utazási szolgáltatótól érkező kérdések vagy kérések megválaszolása és kezelése valamely kapcsolattartási csatornánkon keresztül (pl. e-mail, telefon, közösségi média, chatbot stb.). Arra törekszünk, hogy a legmagasabb szintű ügyfélszolgálati tevékenységet biztosítsuk Önnek, és odafigyelünk minden egyes ügyfelünk személyes helyzetére, hogy személyre szabjuk a szolgáltatásainkat. Ha az adatkezelés a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik, az adatkezelés egy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön szerződő fél.
 • Annak érdekében, hogy felkérjük Önt egy piackutatásban való részvételre, vagy hogy megkérjük, hogy értékelje a velünk és az utazási szolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatait. Kérjük, ne feledje, hogy ezek a visszajelzések más ügyfelek számára is elérhetők lehetnek, hogy segítsenek nekik döntéseket hozni valamely termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban. Abban az esetben, ha hozzájárul a piackutatásban való részvételhez, ismertetjük Önnel az összegyűjtött adatokat és azok további felhasználását. Azokban az esetekben, amikor részt vesz valamely piackutatási felmérésben, személyes adatait akkor kezeljük, ha ehhez megadja a hozzájárulását. Ha azonban a velünk vagy az utazási szolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatai áttekintését kérjük, a személyes adatai kezelésére jogos érdekek miatt lesz szükség, mivel vállalatunk érdekét szolgálja, hogy megismerjük az Ön ügyfél-elégedettségi szintjét és minőségre vonatkozó véleményét, az Ön által kapott szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 • Szolgáltatásaink javítása vagy új szolgáltatások fejlesztése

Jogalap: #Jogos érdek

Az adatokat elemzési célokra használjuk fel. A fő cél az, hogy az online Platformjainkat az Ön igényeihez optimalizáljuk, megkönnyítve és élvezetesebbé téve a weboldalunk használatát. Igyekszünk álnevesített vagy anonimizált adatokat felhasználni ezen elemzési célokra.

Ez is részét képezi a felhasználói élmény fokozására irányuló törekvésünknek. A felhasználói élmény alatt konkrétan a következőket értjük:

 • tesztelési és hibaelhárítási célok, és
 • online utazási szolgáltatásaink funkcionalitásának és minőségének javítása.

Személyes adatai kezelésére jogos érdekek miatt van szükség, mivel vállalatunk érdekét szolgálja a hálózat és az információbiztonság javítása, valamint szolgáltatásaink minőségének javítása.

Végezetül, anonimizált statisztikákat is kidolgozunk a weboldal teljes konverziós arányáról. Ez az adatkezelés jogos érdekek miatt szükséges, mivel kereskedelmi érdekünk fűződik annak felméréséhez, hogy hány felhasználó vált vállalatunk ügyfelévé

 • Biztonságos és megbízható szolgáltatás előmozdítása

Jogalapok: #Jogi kötelezettség #Jogos érdek

Annak érdekében, hogy megbízható környezetet teremtsünk Önnek, utazótársainak, üzleti partnereinknek és utazási szolgáltatóinknak, adatokat használhatunk fel a csalás és más illegális vagy nem kívánt tevékenységek felderítésére és megelőzésére, valamint biztonsági célokra (pl. a felhasználók és foglalások hitelesítése).

Ennek egyik példája az általunk lefolytatott megelőző ellenőrzés az interneten ellopott hitelesítő adatokra vonatkozóan (ha bármi jelét látjuk annak, hogy hitelesítő adatai veszélybe kerülhettek, akkor blokkolhatjuk fiókját, és kérhetjük, hogy új jelszóval aktiválja azt újra).

Ezáltal védjük az Ön adatait, és csökkentjük a csalás kockázatát. Mivel ezen biztonsági intézkedések némelyikét jogszabály és nemzetközi normák kötelezővé teszik, a vonatkozó személyes adatok kezelése egy reánk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges. Más esetekben, olyan biztonsági intézkedéseket vezettünk be, amelyek megkövetelik a személyes adatok jogos érdekből történő kezelését, mivel érdekünkben áll a csalások megelőzése.

 • Fogi célok

Jogalapok: #Jogi kötelezettség #Jogos érdek

Minden igényt közvetlenül a szolgáltatókhoz irányítunk át.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az Ön adatait jogviták kezelése és megoldása, szabályozó hatósági vizsgálatok és megfelelőség, Felhasználási feltételeinkben érvényesítése miatt kell felhasználnunk vagy a bűnüldöző szervek jogszerű kéréseinek megválaszolásához. Az ilyen adatkezelésre jogos érdekek miatt van szükség, mivel érdekünkben áll a csalások megelőzése, valamint jogaink és érdekeink védelme.

A jogalapok típusai

A leggyakrabban használt jogalapok a következők: #Az Ön hozzájárulása, #Szerződés, #Jogi kötelezettség, #Jogos érdek

Részletes információk:

 • #Az Ön hozzájárulása: hozzájárult az adatai meghatározott célú felhasználásához. Minden esetben a hozzájárulását kérjük az adatai gyűjtéséhez és kezeléséhez, kivéve, ha más Jogalap alkalmazandó. A hozzájárulás megszerzésekor átlátható információkat biztosítunk Önnek. Ezt az információt hozzáférhető formában, érthető nyelven kell megadni. Ha az adatokat nem közvetlenül Öntől kapjuk meg, akkor ezeket az információkat az adatok megszerzése után észszerű időn belül átadjuk Önnek.
 • #Szerződés: szerződése vagy előszerződése van velünk. Például, amikor repülőjegyet vagy szállodát foglal nálunk, vagy amikor elfogadja az Felhasználási feltételeket vagy bármely más feltételünket, szükségünk van a vonatkozó adatokra foglalása feldolgozásához vagy fiókja kezeléséhez.
 • #Jogi kötelezettség: jogi kötelezettségünk van. Általában a számviteli és adózási előírások megkövetelik a szükséges adatok megfelelőségi célokból való tárolását.
 • #Jogos érdek: jogos érdekünk, és úgy ítéljük meg, hogy nem befolyásolja jelentős mértékben az Ön jogait és szabadságait.

Egyéb jogalapok, csak kivételes esetben való felhasználásra:

 • Létfontosságú érdek: Önnek vagy egy harmadik félnek létfontosságú érdeke áll fenn. Az adatokat általában nem ezen a jogalapon kezeljük, de ha így teszünk, tájékoztatni fogjuk Önt.
 • Közfeladat: Közfeladatot kell teljesítenünk. Az adatokat általában nem ezen a jogalapon kezeljük, de ha így teszünk, tájékoztatni fogjuk Önt.

Nem hozunk automatizált döntéseket 

Nem hozunk kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket a csalások megelőzésének, valamint a felhasználói élmény, a marketing és a hirdetések testreszabásának jogos érdekén túlmenően, amelyek nem járnak jogi következményekkel, illetve hasonlóan jelentős hatásokkal Önre nézve.

Részletes információk:

Mint már említettük, az ilyen automatizált döntés nem jár jogi következményekkel, és nem érinti Önt egyéb hasonlóan jelentős mértékben. Amennyiben automatizált döntést hozunk, minden megfelelő intézkedést megteszünk, és tájékoztatjuk Önt.

3. Milyen típusú adatokat kezelünk?

Az adatok többféle forrásból származhatnak: az általunk kezelt adatok nagy részét Ön adja meg, amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat vagy kapcsolatba lép velünk, például amikor regisztrál, és megadja nevét, e-mail-címét vagy lakcímét (#Az Ön által nekünk megadott adatok). Megkapjuk továbbá azokat a műszaki eszközöket és hozzáférési adatokat is, amelyeket automatikusan gyűjtünk, amikor Ön kapcsolatba kerül a szolgáltatásainkkal. Ezek lehetnek például olyan információk, amelyek arra vonatkoznak, hogy Ön melyik eszközt használja (#Az adatok, amelyeket Öntől gyűjtünk). Az alábbiakban az Önnel kapcsolatba hozható adatkategóriák szerepelnek (a kategóriák nem kizárólagosak, az adatok több kategóriát is magukban foglalhatnak).

Részletes információk:

 • Kommunikációs adatok #Az Ön által számunkra megadott adatok

Az Ön és vállalatunk között, az Ön kéréseivel kapcsolatban megosztott kommunikációból származó adatok. Az e-mail-címét személyazonossági adatként használjuk; adatait a sütiazonosítója alapján kapcsoljuk össze. Például az ügyfélszolgálati esetek, a rendszereink és ügynökeink által létrehozott metaadatok és megjegyzések, ha vannak ilyenek.

 • Böngészési és utazási keresési adatok #Az Ön által megadott adatok

A keresési folyamat során Ön által megadott adatok. Ezek az adatok automatikusan gyűjthetők az eszközéről, amikor meglátogatja a Platformjainkat. Például: IP-cím, a böngésző típusa, származási hely, rendeltetési hely, dátumok és egyéb utazási jellemzők, internetszolgáltatók, földrajzi hely, az eszköz műszaki adatai, az elért oldalak és a kattintott hivatkozások, a kérés és látogatás időpontja és időtartama, a kérés szerverre történő beküldésének módja.

Mivel ezen adatok többsége különböző típusú sütik vagy hasonló technológiák használatával gyűjthető, tekintse meg a Sütikre vonatkozó nyilatkozatunkat.

Miért nem kezelünk érzékeny személyes adatokat?

Nem kezelünk érzékeny személyes adatokat, mert nincs szükségünk azokra ahhoz, hogy Szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, és elkötelezettek vagyunk az adatminimalizálás elve mellett. Ezeket az adatokat nem kérjük Öntől Platformjainkon. Kérjük, kerülje az Érzékeny személyes adatok megadását a velünk folytatott nyílt kommunikáció során, ha sor kerül ilyenre.

Mi történik a gyermekekre vonatkozó adatokkal?

Szolgáltatásaink nem kiskorúaknak szólnak, ahogy azt az Felhasználási feltételekben is említettük.

Ha tudomásunkra jut, hogy egy gyermek adatait a szülő vagy gondviselő érvényes hozzájárulása nélkül kezeltük, töröljük azokat.

Harmadik felektől gyűjtött adatok

Jogszerűen gyűjtünk adatokat Önről üzleti partnereinktől és más független harmadik fél forrásokból (pl. böngészési vagy eszközadatok, elérhetőségi adatok, például e-mail, vásárlási vagy demográfiai adatok).

 

4. Kik lesznek az Ön adatainak a címzettjei?

Előfordulhat, hogy az Ön adatait meg kell osztanunk olyan harmadik felekkel, akik általában #Adatkezelőként vagy #Adatfeldolgozóként járnak el a körülményektől függően (azaz az általuk kezelt adatok céljától és típusától, az általuk kezelt adatok típusától, az Önnel és velünk fennálló kapcsolatuktól, a jogszabályok szerinti kötelezettségeiktől stb. függően). Az alábbiakban a főbb kategóriákból válogatunk.

Részletes információk:

Szolgáltatók

Meg kell osztanunk az adatait harmadik felekkel annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. Az adattovábbítást vagy adatkezelést szerződésben határozzuk meg és szabályozzuk, ha azt a jogszabályok megkövetelik, megfelelő biztonsági intézkedésekkel kiegészítve.

 • Az #Adatkezelő szolgáltatásán belül lefoglalt utazásszervező (pl. online utazási irodák, légitársaságok vagy fuvarozók, szállodák, autókölcsönző cégek stb.). Platformunkon utazásszervező üzleti partnereink teljes vagy részleges szolgáltatásokat nyújthatnak. Amennyiben az utazásszervező üzleti partnerek feltételei alkalmazandók, akkor a megfelelő oldalon talál ezekre mutató hivatkozást.
 • Információbiztonsági szolgáltatások #Adatfeldolgozó. Adatbiztonsági szolgáltatókkal dolgozunk együtt az Ön adatainak védelme érdekében.
 • Informatikai infrastruktúra szolgáltatók #Adatfeldolgozó (pl. tárhelyszolgáltatók). Segítségükkel elérhető és biztonságos Platformot biztosítunk Önnek.
 • Szoftvermegoldások és mérnökök #Adatfeldolgozó. Szoftveres megoldások és mérnökök segítik mindennapi munkánkat és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztését.
 • Analitikai szolgáltatók #Adatfeldolgozó. Ők biztosítják számunkra a szükséges adatokat ahhoz, hogy megértsük a Platformon belüli használatot, megtudjuk, van-e hiba, illetve eldöntsük, hogyan javíthatjuk szolgáltatásaink színvonalát.
 • Ügyfélkapcsolat-kezelési és marketing megoldások #Adatfeldolgozó #Adatkezelő. Lehetővé teszik számunkra a személyre szabott kereskedelmi kommunikáció kezelését. Ezek közül néhány segítségünkre van a személyre szabott hirdetések internetes megjelenítésében.
 • Közösségi platformok #Adatkezelő. Amikor a közösségi médián keresztül jelentkezik be, ha a platformjainkba plugin-ek által integrált közösségi média „like” gombra kattint, vagy ha bármilyen közösségi média szolgáltatást használ a velünk való interakcióhoz, az Ön adatai megoszthatók vállalatunk és a közösségi média szolgáltatók között (pl. az Ön felhasználóneve, e-mail-címe, profilképei, elérhetősége stb.).
 • Pénzügyi, adminisztratív és jogi szolgáltatások és eszközök #Adatfeldolgozó #Adatkezelő (pl. számviteli rendszerek, jogi szolgáltatók, tartozásbehajtó ügynökségek, vállalati biztosítások stb.).

Vállalatcsoportunk tagjai 

Az Ön adatait vállalatcsoportunkon belül megosztjuk az irányítás központosításával kapcsolatos belső célokból, valamint az alkalmazandó jogszabályok egyéb rendelkezéseinek betartása érdekében.

Vállalatcsoportunk közös Adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, amely mindegyik tagvállalatra vonatkozik annak biztosítása érdekében, hogy a vállalatcsoporton belül végzett adatkezelés azonos szintű biztonsági követelmények mellett és kizárólag ugyanabból a célból történjen, mint ami miatt az adatokat begyűjtötték, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.

Illetékes hatóságok

Az Ön adatait a jogszabályok által előírt, illetve a bűncselekmények és csalások megelőzéséhez, felderítéséhez vagy büntetőeljáráshoz feltétlenül szükséges mértékben megoszthatjuk a bűnüldöző szervekkel, vagy ha erre egyébként jogszabály kötelez minket, ilyen esetben az érintett felek #Adatkezelőkként járnak el. Előfordulhat, hogy az Ön adatait további illetékes hatóságokkal is közölnünk kell, jogaink vagy tulajdonaink, illetve harmadik felek jogainak és tulajdonainak védelme és megóvása érdekében.

További személyek (átláthatóan tájékoztatják Önt, és adott esetben hozzájárulását kérjük a közzétételhez)

Ezek a címzettek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül is lehetnek, ami nemzetközi adattovábbítást jelent. Erről bővebben a következő részben olvashat.

5. Hogyan védjük az Ön adatait?

Biztonsági intézkedések 

Bár egyetlen online szolgáltatás sem garantálja az abszolút biztonságot, rendszereinket és eszközeinket az Ön biztonságát és adatvédelmét szem előtt tartva tervezzük meg. Azon dolgozunk, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsunk végre a kockázatnak megfelelő szintű biztonság fenntartása érdekében, beleértve például a következőket.

Néhány példa az általunk bevezetett biztonsági intézkedésekre:

 • Szükséges esetén, a személyes adatokat álnevesítjük és titkosítjuk. Például a fizetési adatok kezelésekor betartjuk a fizetőkártya-üzletág adatbiztonsági szabványait (Payment Card Industry Data Security Standards, PCI DSS), vagy amikor online platformjainkat használjuk, az Ön adatait egy biztonságos kapcsolaton keresztül küldjük el a Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) segítségével, amely az interneten keresztül titkosítja az Ön adatait, elkerülve, hogy bárki ellophassa az Ön adatait a továbbítás során.
 • Azon dolgozunk, hogy biztosítsuk az adatkezelési rendszerek és szolgáltatások bizalmas jellegét, integritását, elérhetőségét és védelmi képességét. Fizikai, elektronikus és eljárási biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az Ön adatainak gyűjtésére, tárolására és közlésére vonatkozóan. Biztonsági eljárásaink azt jelentik, hogy megkérhetjük Önt, hogy igazolja személyazonosságát, mielőtt bizalmas információkat adnánk át Önnek, és Platformjaink olyan biztonsági funkciókat kínálnak, amelyek védelmet nyújtanak a jogosulatlan hozzáférés és adatvesztés ellen.
 • Arra törekszünk, hogy fizikai vagy technikai incidens esetén, időben vissza tudjuk állítani a személyes adatok rendelkezésre állását és elérhetőségét.
 • Olyan folyamatot vezetünk be, amely rendszeresen teszteli, felméri és értékeli az adatkezelés biztonságát garantáló technikai és szervezési intézkedések hatékonyságát.

Adatmegőrzési eljárások

Az Ön adatait addig őrizzük meg, amíg szükségesnek tartjuk a Szolgáltatásaink Ön általi használatához, a Szolgáltatásaink Önnek történő nyújtásához, az alkalmazandó jogszabályok betartásához, a vitás kérdések rendezéséhez bármely féllel, és egyéb olyan módon, amely szükséges üzleti tevékenységünk folytatásához (beleértve bármely jogellenes tevékenység észlelését és megelőzését is). Az általunk tárolt összes adatra a jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

Részletes információk:

Az Ön adatait általában legfeljebb öt évig kezeljük, az utolsó utazásától, vagy az azzal kapcsolatos bármely további intézkedés végétől számítva, vagy attól kezdve, hogy Ön a fiókjával bejelentkezve elvégezte az utolsó műveletet a fent leírt célokból.

Más konkrét feltételek is alkalmazandók lehetnek, például legfeljebb három évig az adatvédelemmel kapcsolatos interakciókkal kapcsolatos elszámoltathatósági célokból, vagy legfeljebb tíz évig adózási és számviteli célokból.

Ha megadja nekünk a kapcsolattartási e-mail-címét, de nem tudja véglegesíteni a foglalást, akkor az e-mail-címét csak ideiglenesen, és minden esetben legfeljebb hét napig őrizzük meg, hogy segítsünk Önnek a foglalásban, ha az továbbra is érdekli.

A személyre szabott ajánlatok érdekében, rendszeresen kap tőlünk e-mailes ajánlatokat, és minden e-mailben egyértelmű és egyszerű módon leiratkozhat, így tiltakozhat az ilyen típusú adatkezelés ellen. Adatait mindaddig megőrizzük és felhasználjuk erre a célra, amíg le nem iratkozik.

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelési tevékenységek esetén, személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg az ilyen adatkezelési tevékenységek szükségesek azon célból, amely érdekében azokat begyűjtöttük, kivéve, ha Ön visszavonja hozzájárulását vagy kéri azok törlését az adott dátum előtt, és nincs jogi vagy bírósági felhatalmazás a személyes adatok megőrzésére.

A sütik időtartamával kapcsolatban, kérjük, olvassa el a Sütikre vonatkozó nyilatkozatunkat.

Nemzetközi adattovábbítás

Szervereink az Európai Unión belül találhatók. Globális műveleteink elősegítése érdekében (pl. szolgáltatókon keresztül) azonban az Ön adatainak a fent ismertetett címzettek számára történő továbbítása magában foglalhatja az Ön adatainak olyan harmadik országokba történő továbbítását is, amelyek adatvédelmi jogszabályai esetleg nem olyan átfogó jellegűek, mint az Európai Unió országainak a jogszabályai.

Harmadik országokban lévő címzetteknek történő adattovábbítások esetén, megfelelő szintű védelemre, megfelelő óvintézkedésekre, vagy az (elő)szerződés szükségességének kivételére, vagy bármely más olyan dologra támaszkodunk, amely időről időre alkalmazható lehet.

Az Adatkezelőként eljáró bármely szolgáltató az Ön adatait a saját Adatvédelmi nyilatkozatával összhangban kezeli, és teljes mértékben felel az Ön adatainak kezeléséért.

Az Ön adatainak közlésére, adott esetben, az alkalmazandó jogszabályokkal és megfelelő biztosítékokkal összhangban kerül sor (különösen az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételekkel), hogy biztosítsuk az egyének magánéletének és alapvető jogainak megfelelő szintű védelmét.

Az adatok nemzetközi továbbítása a nemzetközi légitársaságok, szállodák, vasúttársaságok vagy autóbérlők részére az általunk nyújtott megfelelő szolgáltatás nyújtása céljából az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges adattovábbításnak minősül az alkalmazandó adatvédelmi szabályok megfelelő eltérésének megfelelően.

 

6. Hogyan ellenőrizheti a részünkre megadott adatokat?

Azt szeretnénk, ha Ön ellenőrizné, hogyan használjuk fel az adatait.

Elkötelezettek vagyunk a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása iránt. Ezért fontos a számunkra, hogy az érintett személyek a következő jogokat gyakorolhassák, amennyiben a vonatkozó jogi követelmények teljesülnek:

 • Adatai helyesbítése: Ön jogosult kérni tőlünk, hogy helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.
 • Adataihoz való hozzáférés vagy azok átvitele: Kérheti az adataival kapcsolatos tájékoztatást és az ilyen adatok másolatát is. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, Ön jogosult lehet arra, hogy az Ön által számunkra megadott adatokról tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban másolatot kérjen.
 • Adatai törlése vagy blokkolása: Kérheti az adatai törlését. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk őket törölni, mivel az adatkezelésre szükség lehet az Ön és vállalatunk között létrejött szerződés teljesítéséhez, jogos üzleti érdekeink (azaz csalásmegelőzés, biztonság fokozása) vagy jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében (azaz jogi jelentéstétel, auditálási kötelezettségek). Mindenesetre, azonnal töröljük őket, amikor ezt megtehetjük. Mivel védjük a szolgáltatásainkat a véletlen vagy rosszindulatú elvesztéstől és megsemmisüléstől, előfordulhat, hogy az Ön adatainak fennmaradó másolatait korlátozott ideig (egy héten belül) nem távolítjuk el biztonsági mentési rendszereinkből.
 • Az adatai felhasználásával szembeni tiltakozás vagy annak korlátozása: Megkövetelheti tőlünk, hogy ne kezeljük az adatait bizonyos konkrét célokra (beleértve a profilalkotást is), ha az ilyen adatkezelés jogos érdeken alapul. Ha Ön tiltakozik az ilyen adatkezelés ellen, akkor a továbbiakban nem kezeljük az Ön adatait ezen célokból, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az ilyen adatkezelés kényszerítő erejű jogos indokait, vagy hogy az ilyen adatkezelés jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. Bármikor tiltakozhat a személyes adatait érintő, következő adatkezelési tevékenységek ellen:
  • Anonimizált statisztikák kidolgozása a weboldal teljes konverziós arányára vonatkozóan.
  • Értékelést kérünk Öntől a velünk vagy az utazási szolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatairól.
  • Testreszabott, kategorizált ajánlatok megjelenítése a platformjainkon vagy harmadik fél platformjain.
  • Szolgáltatásaink javítása vagy új szolgáltatások fejlesztése.

Kivételesen ez a jog nem érvényesíthető egy biztonságos és megbízható szolgáltatás előmozdítása céljából, mivel arra a kényszerítő erejű jogos érdekre támaszkodunk, hogy megvédjük magunkat minden lehetséges csalástól vagy a szolgáltatásaink nyújtásával szembeni támadástól.

 • Hozzájárulásának visszavonása: Ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, megjelölve, hogy melyik hozzájárulását vonja vissza. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az ilyen hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelési tevékenységek jogszerűségét. Bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatait érintően végzett alábbi adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban:
  • A Platformokon kért árfigyelmeztetés vagy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos rendszeres ajánlatok és hírek elküldése az Ön e-mail-címére.
  • Minden olyan promóciós tevékenység adminisztrálása, amelyben Ön részt vesz.
  • Amikor Ön részt vesz egy piackutatási felmérésben.

Amikor Platformjainkat használja, sütiket gyűjtünk és dolgozunk fel. A szolgáltatásaink nyújtásához nem feltétlenül szükséges sütik tekintetében az Ön hozzájárulása szükséges, és ezek a sütik könnyen elutasíthatók a Sütikre vonatkozó nyilatkozatunkban ismertetett módon

Ha gyakorolni szeretné a fent ismertetett adatvédelmi jogait, azt itt teheti meg: [email protected].

Felveheti a kapcsolatot a francia adatvédelmi hatósággal vagy bármely más illetékes felügyeleti hatósággal is.

7. Régiókra vonatkozó rendelkezések

Az alkalmazandó helyi előírásoktól függően további tájékoztatást nyújtunk. Kérjük, tekintse át, ha szükséges.

 • Egyesült Királyság

Egyesült királyságbeli képviselőnk az Opodo Limited, adószáma: 766445988.

Lépjen kapcsolatba velünk itt, ha konkrét jogát kívánja gyakorolni, vagy ha egyéb adatvédelmi észrevételei vagy javaslatai vannak.

 • Egyesült Államok

Attól függően, hogy Ön melyik államban lakik, különböző jogszabályok lehetnek alkalmazandók (például Kalifornia, Colorado, Connecticut, Virginia és Utah). Konkrétan szólva, ha Ön Kaliforniában él, akkor a Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény („CCPA”) az alkalmazandó, és az általunk Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban Önt a következő jogok illetik meg: az adatok megismerésének joga (azaz információk kérése az adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban), az általunk kezelt bizonyos személyes adatok törlésének joga, valamint az Ön személyes adatainak harmadik felek számára történő értékesítéséről való leiratkozás joga. Lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen, ha konkrét jogát kívánja gyakorolni, vagy ha egyéb adatvédelmi észrevételei vagy javaslatai vannak.

Lehetővé tesszük harmadik felek számára, hogy az Ön adatait Platformjainkon keresztül gyűjtsék és megosszák a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokból (korlátozás nélkül beleértve a Platformjainkon és másutt a felhasználók online tevékenységei alapján időről időre és Platformjainkon, szolgáltatásainkon és eszközeinken keresztül végzett személyre szabott hirdetéseket és marketinget). Ne feledje, hogy blokkolhatja a nem feltétlenül szükséges sütiket (beleértve a hirdetéseket és az elemző sütiket is), a Sütikre vonatkozó nyilatkozatunkban leírtak szerint (https://

8. Frissítések és korábbi verziók

Időről időre módosíthatjuk ezt az adatvédelmi tájékoztatót, hogy biztosítsuk annak naprakészségét. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy pontosan lássa, hol tart. Az Adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi módosításának dátumát az oldal alján fogjuk feltüntetni, és minden módosítás a közzétételkor azonnal hatályba lép.

Utolsó frissítés: július 2023